Finanční instituce jsou důležitou součástí národního hospodářství. Sektor se musel vypořádat s nepříznivými makroekonomickými podmínkami a musí neustále plnit rostoucí regulatorní požadavky. Vedle tradičních strategií silných finančních skupin se v odvětví hledají nové disruptive obchodní koncepty využívající sdílenou ekonomiku, sociální sítě a přímou obsluhu. To vše vytváří nové výzvy pro stávající hráče.

Grant Thornton pomáhá při vytváření strategií a zlepšování zákaznického servisu finančním institucím jak na českém a slovenském trhu, tak i v ostatních zemích EU. Bankám, pojišťovnám nebo obchodníkům s cennými papíry asistujeme při naplňování regulatorních požadavků, nastavujeme systémy pro řízení rizik, pomáháme implementovat nové IT-systémy a v celém rozsahu zefektivňujeme interní procesy. Naši odborníci na finanční instituce spoluzakládali Klub finančních ředitelů, Českou Asociaci Treasury, International Banking Retail Council a jsou členy České asociace interních auditorů.

Poradenské služby v oblasti bankovnictví, platebních institucí, pojišťovnictví a finančních trhů jsme poskytli mimo jiné těmto společnostem a finančním skupinám: skupina ČSOB, Komerční banka, Moneta Money Bank. Raiffeisenbank, Česká spořitelna, Volksbank, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Generali Group, Kooperativa, AKCENTA, Wustenrot – stavební spořitelna, VOLKSBANK Slovensko, Poštová banka, Česká bankovní asociace, Česká asociace pojišťoven.

Grant Thornton poskytuje poradenské služby a podporuje finanční instituce v následujících oblastech:

  • Strategické poradenství
  • Finanční řízení a procesy finančního řízení
  • Regulace, řízení rizik, compliance, interní audity
  • Optimalizace procesů front i back office, měření práce a zavádění robotických řešení (RPA)
  • Motivační systémy pro zaměstnance
  • Zavedení systému bezpečnosti osobních údajů, podpora práce DPO a pravidelné audity systému bezpečnosti
  • On-line prodej a marketing, cílené marketingové kampaně, segmentace a targeting,
  • Mezinárodní daňové otázky
Managing partner and Head of Advisory David Pirner

Praha - Advisory

Kontaktirajte nas