Zdravotnictví a farmaceutika patří mezi rychle se vyvíjející odvětví. Poskytovatelé zdravotních služeb čelí výzvám plynoucím ze zvyšujících se nároků veřejnosti, stárnoucí populace, technologických pokroků a ze snahy o zefektivnění veřejných služeb.

Pokroky ve zdravotnictví jsou ožehavým tématem pro politiky, firmy i výzkumníky. Zdravotnické služby nad rámec standardní péče financované ze soukromých zdrojů se postupně stávají populárnějšími a počet zákazníků stále roste.

Management jednotlivých zdravotnických zařízení má být motivován k tomu, aby zvažoval účelnost vynakládání finančních zdrojů v každodenním provozu a dosahoval úspor, aniž by tím ovšem utrpěla kvalita péče o pacienta. Díky tomu, že je Česká republika bohatá na minerální prameny a léčebné lázně, se lázeňské služby staly nedílnou součástí systému zdravotní péče, ale také turistickým cílem i běžnou součástí moderního zdravého životního stylu.

Společnost od zdravotnictví a lázeňství očekává kvalitní a dostupné služby, které se budou i přes omezené finanční zdroje trvale zlepšovat. Společnost Grant Thornton nabízí v tomto ohledu komplexní poradenské služby. Pomůžeme Vám vytvořit podmínky pro zavádění nových manažerských metod, sladit požadavky veřejnosti s disponibilními finančními prostředky (rozpočty), získat ve vztahu k vynaloženým prostředkům maximální hodnoty, najít úspory či dospět k synergickým efektům na úrovni interních procesů, aplikovat nástroje ekonomického řízení a v neposlední řadě využívat moderních technologií ke zvýšení podpory při rozhodování a řízení.

Vysokou kvalitu poradenských služeb Grant Thornton zabezpečuje tým profesionálů, kteří své odborné schopnosti prokázali již v řadě realizovaných projektů. Poradenské služby v oblasti zdravotnictví, lázeňství a sportu jsme poskytli mimo jiné společnostem: Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Lázně Luhačovice, a.s., Lázně Teplice nad Bečvou, Nemocnice Na Homolce, Obec Železná Ruda, Průmstav, a.s. či Wellness Centrum Všeň, a.s..

Senior Manager Zbyněk Bolcek

Praha

Kontaktirajte nas