Payroll alert

Payroll alert III

GTTA

Vážení klienti,

 

Chtěli bychom Vás informovat, že Vláda České republiky tento týden schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na rozšíření programu na podporu zaměstnanosti v důsledku pandemie COVID-19 (tzv. programu Antivirus). V rámci tohoto programu hodlá stát zaměstnavatelům poskytnout plnou nebo alespoň částečnou kompenzaci v podobě příspěvku na úhradu náhrady mzdy vyplácené zaměstnancům z důvodu překážky práce na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele. S některými dříve přijatými opatřeními jsme Vás již seznámili v předchozím payroll alertu. Pro lepší přehlednost přinášíme na tomto místě stručné shrnutí dosavadních i nově přijatých opatření tohoto programu:

 

A – Nařízení karantény zaměstnance

Nařízení karantény je překážku práce na straně zaměstnance, za kterou v době prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény náleží zaměstnanci od zaměstnavatele náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. Na její úhradu bude zaměstnavatelům poskytnut příspěvek v plné výši. Od patnáctého dne karantény náleží zaměstnanci dávky nemocenského pojištění.

 

B – Povinnost uzavřít provoz na základě mimořádných opatření

Povinnosti uzavřít provoz v důsledku mimořádných opatření přijatých na základě krizového zákona je překážkou práce na straně zaměstnavatele, za kterou zaměstnanci od zaměstnavatele přísluší náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Na její úhradu bude zaměstnavatelům poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy. 

 

C – Omezení provozu v důsledku nařízení karantény nebo péče o dítě u významné části zaměstnanců 

Omezení nebo uzavření provozu v důsledku nařízení karantény nebo péče o dítě u významné části zaměstnanců (min. 30 %) je překážkou práce na straně zaměstnavatele, za kterou přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Na její úhradu bude zaměstnavatelům poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy. 

 

D – Omezení provozu v důsledku omezení dostupnosti vstupů 

Omezení nebo uzavření provozu z důvodu omezení dostupnosti vstupů nezbytných ke své činnosti je překážkou práce na straně zaměstnavatele, za kterou přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. Na její úhradu bude zaměstnavatelům poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy. 

 

E – Omezení provozu v důsledku omezení odbytu nebo poptávky

Omezení nebo uzavření provozu z důvodu dočasného omezení odbytu výrobků nebo omezení poptávky po poskytovaných službách je překážkou práce na straně zaměstnavatele, za kterou přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele náhrada mzdy ve výši minimálně 60 % průměrného výdělku. Na její úhradu bude zaměstnavatelům poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy. 

 

V současnosti se projednává návrh na poskytnutí tohoto příspěvku i na případy dobrovolného uzavření provozu zaměstnavatele z preventivních důvodů (režim F).

 

V současnosti platí, že zaměstnavatelé vyplatí svým zaměstnancům mzdy (resp. náhradu mzdy) v běžných výplatních termínech a následně jim stát poskytne kompenzaci. Příspěvek bude zaměstnavatelům poskytován prostřednictvím Úřadu práce ČR počátkem každého měsíce za období předcházejícího kalendářního měsíce. Detailní podmínky pro podání žádosti a čerpání příspěvku zveřejní ministerstvo v následujících dnech.

 


Ošetřovné

Mimo výše uvedená opatření bychom Vás chtěli upozornit, že Poslanecká sněmovna a Senát tento týden schválily vládní návrh zákona rozšiřujícího ošetřovné pro rodiče pečující o své děti po dobu školských zařízení z důvodu mimořádných opatření. Ošetřovné se bude nově vztahovat rovněž na péči o všechny děti mladší 13 let, a to po celou dobu trvání mimořádných opatření. Nově se také budou moci dva pečující v péči o děti podle potřeby střídat. K uplatnění nároku na ošetřovné vyplní žadatel o dávku tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, v němž žadatel vykáže dny, ve kterých v rámci uplynulého měsíce pečoval o dítě, příp. zároveň uvede dny, ve kterých pečovala o dítě druhá pečující osoba. Tento tiskopis předá žadatel po skončení kalendářního měsíce svému zaměstnavateli.

 

Prominutí záloh na pojistné u OSVČ

Poslanecká sněmovna a Senát tento týden rovněž schválily vládní návrh zákona, na základě kterého dochází k plošnému prominutí povinných plateb záloh na pojistné na veřejné zdravotní pojištění a záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u osob samostatně výdělečně činných v období od března do srpna tohoto roku. Platby ve výši minimálních záloh budou zcela odpuštěny, přičemž ty OSVČ, které mají povinnost hradit zálohy vyšší než minimální, mohou rozdíl doplatit až v termínu pro podání přehledu za rok 2020.

 

 

O případných dalších opatřeních přijatých v souvislosti s aktuální mimořádnou situací Vás budeme nadále pravidelně informovat.