Tomáš Krolupper

Partner, Tax & Accounting

Tomáš Krolupper je partnerem ve společnosti GT Tax a.s. Je znalcem pro obor ekonomika, účetnictví a daně. Tomáš Krolupper je registrovaným daňovým poradcem.

Tomáš Krolupper se specializuje na restrukturalizaci firem a holdingové struktury a dále na problematiku daně z příjmů právnických osob. Zaměřuje se rovněž na oblast transferpricingu a zpracování znaleckých posudků pro oblast transferových cen.

Pan Krolupper plynně hovoří česky a anglicky.

Služby a odvětví, ve kterých působím