Simona Vosková

Manager, Advisory

Simona Vosková působí v Grant Thornton Advisory na pozici Manager v Service Unit Strategy & Digitalization. Zaměřuje se zejména na projekty v regulovaných odvětvích (telekomunikace, energetika, doprava, finanční instituce atp.). Má znalosti v oblasti nákladového modelování pro cenotvorbu a regulatorní účely (metodika LRIC) a také bohaté zkušenosti v oblasti komunikace s regulátorem (aktivně se účastnila workshopů v oblasti nákladových kalkulací na ČTÚ). 

Ve své pracovní praxi před nástupem do Grant Thornton získávala zkušenosti ve společnostech T-Mobile a.s. (oddělení reportingu) a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., kde působila na pozici finančního specialisty a byla zodpovědná za nákladové analýzy a modely (CS&CPS, ADSL, LLU, IPTV, MVNO atp.). 

Simona působí v poradenství 8 let a v oblasti telekomunikací od roku 1999. Je absolventskou Vysoké škole ekonomické v Praze. Ovládá češtinu a angličtinu. 

Služby a odvětví, ve kterých působím

Vybrané články

Simona Vosková | 6.4.2021 | Novinky

Genderová diverzita jako nástroj ke zlepšení ziskovosti…

Deficit žen ve vedoucích pozicích je v současnosti často diskutované téma. Řeší se v zahraničí, ale už i u nás. Na top…