Richard Švejda

Senior Counselor, Tax & Accounting

Richard Švejda partnerem poradenské společnosti Grant Thornton Czech Republic. Je registrovaným daňovým poradcem, českým a slovenským soudním znalcem v oboru účetní evidence, daní, cel a mezd, osobou akceptovanou ČNB pro výkon funkce u finančních institucí, a v neposlední řadě rovněž mezinárodním arbitrem za oblast transferových cen pro Českou republiku jmenovaným Evropskou komisí. 

Richard pracoval 8 let ve společnostech "Big4". Specializoval se především na poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob, a to zejména pro finanční instituce, dále má rozsáhlé zkušenosti v zastupování klientů v daňovém řízení a v daňových sporech v oblasti přímých i nepřímých daní. 

Ve svém oboru sbíral zkušenosti 24 let. Dosáhl ekonomického, právního vzdělání a absolvoval postgraduální studium v České republice a Vídni. Několik let rovněž vyučoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. Plynně hovoří česky, anglicky a aktivně se domluví rusky. 

Služby a odvětví, ve kterých působím