Přemysl Krch

Senior Manager, Appraisal

Přemysl se specializuje zejměna na oceňování podniků, nehmotného a oběžného majetku. Má zkušenosti s oceněními pro klienty ze soukromého i veřejného sektoru. Jeho dosavadní práce zahrnují ocenění a související poradenství pro účely fúzí a akvizic, bankovních zástav, testů solventnosti, restrukturalizací a insolvencí, finančního reportingu dle ČÚS, IFRS a US GAAP, soudních sporů a dalších účelů.

Přemysl se podílel se na řadě projektů v České republice, Německu, Polsku, na Slovensku, v Bahrajnu a Kuvajtu. Portfolio klientů zahrnuje podniky z oborů energetiky, chemického průmyslu, strojírenství, retailu a řady dalších oborů.

Přemysl působí v oblasti oceňování od roku 2008. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (Ing.) - obory Mezinárodní obchod a Oceňování majetku.

Služby a odvětví, ve kterých působím