Iveta Filipová

Manager, Appraisal

Iveta Filipová zastává funkci manažera oddělení forenzních výstupů se zaměřením na oblast účetnictví a daní.

Absolvovala Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině v oboru provoz a ekonomika letecké dopravy (titul Ing.) Dále ukončila doktorský studijní program na Vysoké škole ekonomické v Praze na katedře finančního řízení a oceňování podniku (titul Ph.D.).

V minulosti zastávala různé pozice v ekonomicko-kontrolních složkách v rámci korporátní sféry. Uplatňuje dlouholeté odborné a manažerské zkušenosti také z oblasti státní správy na úrovni ministerstva včetně působení v dozorových orgánech podřízených subjektů a zastupování České republiky v orgánech podřízených Evropské komisi. Specializuje se na účetní metodiku. Mluví česky a anglicky.

Služby a odvětví, ve kterých působím