Iveta Filipová

Manager, Appraisal

Iveta Filipová působí na pozici manažerky oddělení forenzních výstupů se zaměřením na oblast účetnictví a daní. Specializuje se na účetní metodiku. 

V minulosti zastávala různé pozice v ekonomicko-kontrolních složkách v rámci korporátní sféry. Uplatňuje dlouholeté odborné a manažerské zkušenosti také z oblasti státní správy na úrovni ministerstva včetně působení v dozorových orgánech podřízených subjektů a zastupování České republiky v orgánech podřízených Evropské komisi.  

Oboru se věnuje již 12 let. Absolvovala Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině v oboru provoz a ekonomika letecké dopravy. Dále ukončila doktorský studijní program na Vysoké škole ekonomické v Praze na katedře finančního řízení a oceňování podniku. Ovládá český a anglický jazyk. 

Služby a odvětví, ve kterých působím