David Sedlář

Manager, Advisory

David Sedlář pracuje v Grant Thornton Advisory na pozici Manager v Service Unit Sales & Business Development. Má více než desetiletou praxi v manažerských rolích telekomunikačních společností (pro B2B i B2C zákazníky) a více než desetiletou praxi jako strategický konzultant. V roli strategického konzultanta pracoval v nejrůznějších oborech (utility, FMCG, retail, výrobní podniky, farmacie, doprava).

Společně s klienty se zaměřuje na témata týkající se produktových inovací, nacházení a realizování nových růstových příležitostí či segmentace zákaznických skupin. Zastával pozici interim manažera v několika mezinárodních projektech (CZ, SK, PL, CY).

Vystudoval inženýrský obor na Katedře telekomunikací Vysokého učení technického v Brně a hovoří anglicky a Rusky.

Služby a odvětví, ve kterých působím