Dana Trezziová

Partner, Tax & Accounting

Dana Trezziová je od roku 2008 partnerem 5. největší poradenské společnosti na českém trhu, která je nyní součástí mezinárodní sítě Grant Thornton. Je registrovanou daňovou poradkyní a zakládající členkou české pobočky International Fiscal Association a rovněž Komory daňových poradců České republiky. Je soudní znalkyní v oboru účetní evidence, daní, cel a mezd.

Od roku 1991 pracuje v daňové oblasti, z toho 14 let ve společnostech "Big4" a od 1998 do 2005 jako vedoucí partner daňového oddělení jedné z nich. V České republice, v letech 2005-2007 byla v pozici náměstkyně ministra financí zodpovědná za řízení odborů ministerstva v oblasti legislativy přímých a nepřímých daní, cel a účetnictví a řídila více než 23 000 pracovníků české daňové a celní správy.

Dana se specializuje především na poradenství v pracovněprávních vztazích z pohledu daně z příjmů právnických a fyzických osob, DPH a pojistného na veřejnoprávní pojištění, dále má rozsáhlé zkušenosti v zastupování klientů v daňovém řízení a v daňových sporech v oblasti přímých i nepřímých daní a cel.

Paní Trezziová plynně hovoří česky a anglicky.

Služby a odvětví, ve kterých působím