Používáme soubory Cookies, abychom usnadnili používání této webové stránky. Ostatní informace naleznete na naší stránce Datenschutzerklärung.

Služby Finanční oceňování

Naše služby v oblasti oceňování akcií, podílů, závodů a nehmotného majetku:

  • Ocenění akcií, podílů a závodů pro účely prodeje a přeměn společností, squeeze-outu, nepeněžitých vkladů, alokace kupní ceny a impairment testů
  • Testy solventnosti
  • Ocenění závodů a jejich majetku v rámci insolvencí a restrukturalizací
  • Ocenění závodů a majetku pro účely soudních sporů
  • Identifikace a ocenění nehmotného majetku
  • Ocenění oběžného majetku (zásob a pohledávek) a závazků