Používáme soubory Cookies, abychom usnadnili používání této webové stránky. Ostatní informace naleznete na naší stránce Datenschutzerklärung.

Služby Auditorská činnost

Auditorská činnost

  • povinný i nepovinný audit účetních závěrek
  • ověřování mimořádných a mezitímních účetních závěrek
  • ověřování konsolidovaných účetních závěrek
  • ověřování účetních závěrek sestavených dle IFRS a US GAAP
  • ověřování reportingových balíčků sestavených dle rakouského nebo německého práva
  • audit filmových pobídek
  • ověřování splnění podmínek pro čerpání dotací
  •  auditorské zprávy pro zvláštní účely (ověřování zahajovacích rozvah při přeměnách společností, ověřování vybraných informací)
  • ověřování fungování (účinnosti a efektivity) vnitřního kontrolního systému
  • due dilligence