Používáme soubory Cookies, abychom usnadnili používání této webové stránky. Ostatní informace naleznete na naší stránce Datenschutzerklärung.

Služby Rizika, Regulace a Compliance

Provoz společnosti je spojen s řadou výzev a rizik, která mají jak exogenní tak endogenní charakter. Efektivní řízení rizik může významně přispět ke snížení nákladů.

 

Grant Thornton Vám pomůže řídit rizika a zlepšit výkonnost Vaší společnosti. Naši profesionálové nabízí objektivní řešení s dlouhodobou přidanou hodnotou. Napomohou Vám zintenzivnit interní kontroly a procesy řízení, implementovat spolehlivou organizační strategii, zvýšit technologické schopnosti a zlepšit celkovou efektivitu provozu.
 
 Naše služby pokrývají tyto oblasti: