Používáme soubory Cookies, abychom usnadnili používání této webové stránky. Ostatní informace naleznete na naší stránce Datenschutzerklärung.

Služby Operational Excellence

Vzorem dokonalosti je hodinkový strojek. Je štíhlý, lehký, elegantní.  S minimální údržbou a seřizováním pracuje spolehlivě a bez prostojů.

 

Jeho rychlost je konstantní, výstupy jsou přesné a činnost je předvídatelná. To jsou vlastnosti, které se Grant Thornton snaží u svých klientů docílit, ať se jedná o průmyslový podnik, obchodní společnost, nemocnici, nebo státní instituci.

 

Grant Thornton nabízí strategická i provozní řešení v oblasti zvyšování výkonnosti, efektivity a tím i konkurenceschopnosti a tržní hodnoty společností. Cílové řešení není pouhou aplikací předem připraveného obecného schématu, ale zohledňuje konkrétní podmínky každého klienta.

 

Silnou stránkou Grant Thornton je hluboká provázanost konkrétních znalostí procesů jednotlivých průmyslových oborů, včetně jejich promítnutí do ekonomiky a především do kalkulací. Realizované řešení je zpravidla integrováno do funkcionality informačního systému klienta.

 

Grant Thornton poskytuje služby v následujících oblastech:

 

  • Strategie společností, reorganizace společností, business case
  • Optimalizace procesů, včetně implementace metod procesního inženýrství
  • Pravidla provozně - ekonomického řízení, provozně-ekonomický reporting
  • Controllingové modely, kalkulační modely a cenotvorba, obchodní reporting
  • Hodnotící a odpovědnostní modely.