Používáme soubory Cookies, abychom usnadnili používání této webové stránky. Ostatní informace naleznete na naší stránce Datenschutzerklärung.

Služby Audit & Assurance

Audit jako jistota a přidaná hodnota pro Vaše podnikání

 

Zodpovědný audit účetních závěrek obchodních společností si lze v našem vysoce rozvinutém hospodářském a finančním systému již jen těžko odmyslit. Skupina Grant Thornton dbá na dodržování právních předpisů týkajících se podnikání a účetnictví a zvyšuje tím důvěru v zobrazení majetkové a výnosové situace Vaší společnosti.

 

Naším cílem je vytvářet pro Vás přidanou hodnotu, a to tím, že jako Váš partner budeme účetnictví a interní procesy kontrolovat s důrazem na nejvhodnější optimalizaci.

 

Při poskytování našich služeb přísně dodržujeme principy nezávislosti a etický kodex a zejména mezinárodní auditorské standardy. Jsme vázáni mlčenlivostí a s obdrženými informacemi zacházíme naprosto důvěrně.