Wir verwenden Cookies, um die Nutzung dieser Webseite zu erleichtern. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Seminář Fit-outy z pohledu daňového i právního

„vlastnictví“ fit-outů
možnosti řešení úhrady nákladů fit-outů v (pod-) nájemní smlouvě a jejich odepisování
vypořádání fit-outů při skončení nájmu
„převody“ fit-outů při postoupení nájemní smlouvy

Datum: 14.06.2018 09:00 - 11:00