Naši experti

Peter Burnus Head of Accounting Praha +420 296 152 205

Peter je vedoucím oddělení finančního účetnictví. Peter vystudoval Technickou univerzitu v Liberci (Bc. faktulta strojní) a Vysoké účetní technické v Brně (Ing. fakulta podnikatelská). Dále studoval v Rakousku na Fachhochschule JOANNEUM v Kapfenbergu. Od roku 2007 je certifikovaným daňovým poradcem. Ve své kariéře se zaměřuje především na problematiku finančního účetnictví, daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob.