Naši experti

Milan Pašek Partner and head of Audit & Assurance Praha - Audit & Assurance

Milan Pašek je partnerem společnosti pro oblast auditu a transakčního poradenství. Ve své pozici je odpovědný za rozvoj portfolia a kvalitu služeb oddělení auditu a transakčního poradenství.

Milan působí ve společnosti od roku 2004, kde se specializuje na oblast auditů účetních závěrek a dalších ověřovacích zakázek, ve které má rozsáhlé zkušenosti. Vedle auditu se Milan zabývá i poradenstvím v oblasti konsolidovaných účetních závěrek a Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS. Milan dále spolupracuje na zakázkách typu Due Diligence, ověření vnitřních kontrolních systémů a řadě dalších.

Milan je auditorem zapsaným v Komoře auditorů ČR, vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické a hovoří anglicky.

V průběhu svého působení ve společnosti se Milan významně podílel na celé řadě zajímavých tuzemských i zahraničních projektů.