Naši experti

Jiří Jakoubek Partner Praha - Tax & Accounting

Jiří Jakoubek je partnerem Grant Thornton Czech Republic, kde vede oddělení Transferových cen. 

Jiří absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na finance a dále oceňování podniku. Ve své akademické činnosti se věnuje otázkám transferových cen podnikových uskupení, zejména pak oblasti forem financování holdingových struktur. Na tato témata také publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech. Je odhadcem v oboru oceňování podniku.

Ve společnosti GT Tax a.s. se zaměřuje na nastavení transferových cen pro střední a velké české i zahraniční společnosti a nadnárodní korporace z nejrůznějších průmyslových oborů. Svou profesní dráhu prohluboval participacemi na vyučovacích programech školících agentur.

Mluví česky a anglicky.