Naši experti

Jiří Dvořák Manager Praha +420 724 994 480

Jiří Dvořák působí v Grant Thornton na pozici Manager a vede tým poradců pro energetiku. Má 10 let zkušeností s energetickými projekty. Zaměřuje se na projekty v oblasti energetiky a chytrých technologií, které se týkají především strategie a rozvoje přenosových a distribučních sítí v České republice a ve středoevropském regionu a jejich financování z evropských i českých dotačních titulů. Podílí se rovněž na inovačních a výzkumných projektech zaměřených zejména na elektromobilitu, obnovitelné zdroje energie a řešení skladování energie.

V průběhu kariéry Jiří získal jedinečné know-how spojené s právními a regulatorními otázkami na jedné straně (na Ministerstvu průmyslu a obchodu) a s businessovými a technickými záležitostmi na straně druhé (ČEPS, T&H energo).

Svou profesní kariéru zahájil v ČEPS na pozici analytika a následně specialisty pro strategii a rozvoj přenosové soustavy, dále měl na starost financování rozvoje přenosové soustavy z Evropských fondů. Poté pracoval na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako zástupce ředitele odboru energetiky zodpovědný za strategický rozvoj energetiky (příprava Státní energetické koncepce) včetně evropské legislativy zabývající se rozvojem a financováním soustav.