Naši experti

Ivan Fučík Partner Praha - Tax & Accounting

Ivan Fučík se zaměřuje na mezinárodní daňové plánování a uplatnění smluv o zamezení dvojího zdanění včetně transakčního poradenství. 
Má bohaté zkušenosti z oblasti převodních cen a daňových sporů. Podílí se také na různorodých auditorských projektech či zajištění likvidací společností. 

Je autorem knihy Daňové aspekty podnikání v koncernu a spoluautorem knihy o likvidaci společností. 

Je členem sekce Komory daňových poradců pro oblast zdanění právnických osob.

K jeho specializacím patří mezinárodní daňové plánování a uplatnění smluv o zamezení dvojího zdanění, problematika transferových cen.