Naši experti

David Hrušťák Team Leader Valuation Praha +420 739 457 427

David Hrušťák působí v Grant Thornton Valuations na pozici Senior Consultant a je týmovým lídrem pro oceňování movitého majetku. Poskytuje služby v rámci ocenění pro řadu účelů jako je: stanovení tržní ceny, alokace kupní ceny, oceňování pro účely zajištění úvěrů, ocenění majetku pro potřeby pojištění, ocenění majetku a jeho členění do komponentů dle IFRS/IAS, stanovení zbytkové životnosti strojů a zařízení.

Před zahájením spolupráce s Grant Thornton Valuations působil David jako Konzultant a později Senior Konzultant skupiny oceňování movitého majetku v pražské pobočce poradenské společnosti American Appraisal Associates. Podílel se na řadě projektů oceňování nehmotného a hmotného movitého majetku v České republice, na Slovensku, v Polsku, Kamerunu, Kazachstánu, Kuvajtu, Súdánu, Bahrajnu, Spojených arabských emirátech a Saudské Arábii, v různých odvětvích průmyslu jako je: chemický, petrochemický a potravinářský průmysl, metalurgie, energetika, strojírenství, doprava a v řadě dalších průmyslových oborů.

David působí v oblasti oceňování od roku 2009. Je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, fakulta Strojní, obor Konstrukční a procesní inženýrství (Ph.D.). Titul Ing. získal na téže vysoké škole v oboru Procesní a zpracovatelská technika.