• Úvod
  • Témata
  • Genderová diverzita jako nástroj ke zlepšení ziskovosti…

Genderová diverzita jako nástroj ke zlepšení ziskovosti firem

Simona Vosková | 6.4.2021 | Novinky

Deficit žen ve vedoucích pozicích je v současnosti často diskutované téma. Řeší se v zahraničí, ale už i u nás. Na top manažerské pozice jsou totiž stále častěji dosazováni spíše muži než ženy. Na první pohled se může zdát, že se jedná pouze o sociální téma či téma týkající se rovnosti či spravedlnosti. Genderová diverzita má ale přesah i ekonomický. Byla provedena již řada vědeckých studií s jasným závěrem: diverzita ve vedoucích pozicích firmu posiluje a má jasný pozitivní dopad na ziskovost a růst firmy.

Analýza ČSÚ, která byla provedena v roce 2019 a zaměřovala se na strukturu vzdělanosti naší populace, uvádí, že podíl vysokoškolsky vzdělaných žen u nás stále roste. Zatímco ve věkové kategorii 45-54 let tvořily vysokoškolsky vzdělané ženy cca 20 % všech žen, v kategorii 35-44 let to již bylo 30 % a ve skupině 25-34 let dokonce téměř 40 %. Ženy proto představují a budou představovat pro firmy stále významnější skupinu potenciálních zaměstnanců.

graf-zeny-grant-thornton.png (60 KB)

Zdroj: ČSÚ

Tvrdá data mluví jasně

V reportu „Women Count 2020“ byl nedávno uveden výzkum společnosti The Pipeline zaměřující se na britské podniky. Výzkum ukázal, že velké firmy, jejichž výkonné rady tvoří alespoň z jedné třetiny ženy, mají v průměru desetkrát vyšší zisk než ryze mužské správní rady. Větší počet žen v rozhodovacím procesu se jeví pro podniky jako přínosnější, protože ženy mnohdy dokážou lépe porozumět svým zákazníkům. Dle daného výzkumu je tedy možné konstatovat, že zastoupení žen ve vedení je také příčinou vyšší ziskovosti pro firmy.

Pokud se firmy trendu přizpůsobí a zapojí ženy více do vedení společnosti, budou profitovat nejenom samotní zaměstnanci, ale i firmy jako takové, protože podpora diverzity de facto znamená i soustředit se na celkový výkon firmy. V současnosti, kdy se svět potýká s krizí v důsledku pandemie covid-19, může i podpora diverzity přispět k tolik potřebnému oživení ekonomiky. Navíc se čím dál tím více prosazuje i další trend, kdy zaměstnanci vyhledávají firmy, které jsou v souladu s jejich vlastními ideály. Výhodu tedy budou mít hlavně ty společnosti, které jsou zaměřené na podporu interní komunikace, proaktivní zapojení lidí v týmech, jsou ochotné se měnit, inovovat a posilovat loajalitu všech zaměstnanců, tedy i žen.

Ženy splňují čtyři z pěti charakteristik úspěšného vůdce

Pokud chceme efektivně a správně plnit úkoly, pak je osobnost vůdce téměř stejně významná jako jeho inteligence. A v případě vedoucí manažerské pozice hraje osobnost ještě významnější roli. V jakých oblastech vedení dosahují ženy lepších  výsledků než muži, je možné najít ve studii, kterou provedli profesoři Øyvind L. Martinsen a Lars Glasø v Norsku. Výzkum se zaměřil na pět hlavních charakteristik úspěšných vůdců, a to na emoční stabilitu, schopnost převzít iniciativu, schopnost inovovat, schopnost podporovat a vyhovět a schopnost dosáhnout stanovených cílů. A závěry byly více než zajímavé. Ženy totiž dosáhly lepších výsledků než muži ve čtyřech z pěti hlavních kategorií zaměřených na vedení. Ženy byly úspěšnější v metodickém řízení a stanovování cílů, společenskosti a podpoře, ale i ve schopnosti inovovat, převzít iniciativu a jasně komunikovat. Muži pak své ženské kolegyně převyšovali v emoční stabilitě a schopnosti odolat tlaku a stresu souvisejícímu s prací. I když se muži v určitých kategoriích projevili jako odolnější, studie ukázala, že i ženy mají v případě většiny charakteristik úspěšných vůdců co nabídnout.

Proaktivní přístup 

Ačkoliv výsledky řady studií jsou jasné a doporučují navýšit poměr žen ve vedení, pro většinu společností to bohužel stále není prioritou. Je proto třeba začít programově a vědomě začleňovat ženy do vedení a odstraňovat genderové nerovnosti, které brání lepšímu výkonu na všech úrovních. Je nezbytné v každé firmě učinit z diverzity téma, vědomě ho řešit a diverzitu posilovat. Jedině s tímto přístupem je možné obstát na plně konkurenčním trhu a dosáhnout nejlepších výsledků.

Podobné články

Petr Horák | 19.10.2021 | Novinky

Digitalizace a jak (pokud) ji COVID-19 uspíšil?

Manager v Grant Thornton Advisory Petr Horák se zamýšlí nad digitalizací v souvislosti s pandemií. Digitalizace je…

Jiří Dvořák | 27.7.2021 | Novinky

Co je nového v dotacích?

Současná doba je poměrně turbulentní v mnoha oblastech a svět dotací není výjimkou. Kromě samotného faktu, že mezi lety…

Jiří Köhler | 16.6.2021 | Novinky

Snazší orientace v kompenzacích. Nový portál bezplatně…

Poradenská skupina Grant Thornton spustila na začátku června ve spolupráci s Prahou 11 portál www.czcovid.cz pro…

Zbyněk Bolcek | 15.6.2021 | Novinky

Pomoc pro podnikatele: nově vznikající Centrum provozní…

České firmy brzy získají místo, kam se budou moci obrátit o pomoc s optimalizací výrobních, obchodních a…